Wat volgt ...

Pas eind augustus mogen we nog eens met de gemeente spreken. Wij hopen dat de verantwoordelijken het dossier vooraf bestudeerd hebben en dat de gemeente met voorstellen komt om het risico te beperken.

Zelf hebben we zeer goedkope suggesties gemaakt, maar tot nog toe geen reactie ontvangen.