Technische Analyse

Op deze pagina beschrijven we de eerder technische opmerkingen rond de aanleg van de bedrijventerreinen Rodenbachstraat en ZwarteGat.

Terreinaanleg (helling en grachten)

De bedrijfsterreinen werden opgehoogd om te vermijden dat lager gelegen stukken wateroverlast krijgen. Hierbij werd echter de E. Welvaertstraat die door het terrein loopt onaangeroerd gelaten, waardoor bij zware stortregens de overlast kan vloeien naar de lager gelegen woonzone in plaats van naar de voorziene buffer en infiltratiezone.

Nog zorgwekkender is dat de (minuscule) grachtjes langs de oostelijke E.Welvaertstraat verbonden werden met de (eneneens minuscule) grachtjes in de Ganzestraat. Deze verbinding is zeer dubieus en zorgt ervoor dat de woonzone een overstromingsgebied wordt van het bedrijventerrein.

Dit wordt uitvoerig beschreven in deze sectie van deze website.

RWA stelsel (regenwaterafvoer)

De RWA riolering is duidelijk overgedimensioneerd, wat zeer positief is aangezien de ruime buizen een deel van de overlast kunnen bufferen. Het RWA stelsel is ook onafhankelijk van dat van de woonwijk (dit geldt spijtig genoeg niet voor de grachten in de Ganzestraat en Kwadeplasstraat).

De staat van de rioolopeningen maakt de RWA buizen echter ontoegankelijk wanneer ze nodig zijn:

Anseeuwstraat juli 2022
Anseeuwstraat juli 2022

Riolering is echter geen wonderoplossing tegen de hevige stortregens die we nu te verwerken krijgen; een correcte terreinaanleg is veel belangrijker om wateroverlast te vermijden en ons grondwaterpeil op niveau te houden.

DWA stelsel (afvalwater)

De DWA riolering is overgedimensioneerd (25mm aansluitingen) volgens het aantal inwonersequivalenten (IE). Dit is niet noodzakelijk een goede zaak, omdat de leidingen hierdoor slechts een laag debiet te verwerken krijgen, wat de kans op slibvorming verhoogt.

Zorgwekkender is dat ook de DWA riolering van de Kwadeplasstraat aangesloten werd op de collector van de bedrijvenzone. In het onwaarschijnlijke geval dat regenwater zijn weg vindt naar de DWA riolering, bestaat de kans dat inwoners van de woonwijk water zien opborrelen uit de afvoerleidingen.

Dat dit niet onmogelijk is toont onderstaande foto: tijdens het maaien van het gras/onkruid op een onbebouwd perceel werden de RWA en DWA buizen eveneens afgemaaid waardoor beide riolen regenwater kunnen vervoeren. Eens de percelen bebouwd zijn is dit eerder onwaarschijnlijk.

Sintelweg juli 2022: links een RWA (regenwater)- afvoerbuis, rechts de DWA (afvalwater) buis, beide bij het maaien nu reeds zwaar beschadigd en onbeschermd.