Openbaarheid van bestuur

De gemeente heeft de bedrijfsterreinen opgehoogd om wateroverlast te vermijden. De terreinaanleg is echter niet zorgvuldig gebeurd, en bij stortregens kan het water naar de lager gelegen woonzone vloeien in plaats van naar de voorziene buffer en infiltratie-zone

Wij willen begrijpen waarom de nieuwe terreinen zo aangelgd werden dat wateroverlast zijn weg kan vinden naar de nabijgelegen woonwijk. Volgens de gemeente is dit geen technische 'slordigheid' maar een beleidskeuze ...
Om deze reden willen we dit verder uitpluizen.

In het kader van de wetgeving rond openbaarheid van bestuur is de gemeente verplicht inzicht te geven in de documenten die aanleiding gaven tot deze beleidskeuze (inhoudelijke beslissing volgens het gemeentebestuur).

Update:  12 juli 2022: Ons gemeentebestuur weigert inzage te geven in de manier waarop de beslissing rond de terreinaanleg tot stand kwam. Onze vraag specifiëerde niet duidelijk genoeg welke documenten we willen inzien.

Aanvulling 20 juli 2022:  Nadat we de gemeente nogmaals op zijn verplichting tot "openbaarheid van bestuur" gewezen hebben en duidelijk beschreven hebben dat we willen inkijken hoe deze beslissing tot stand gekomen is heeft de gemeente één bijkomend document vrijgegeven. Een volledig zicht op het "waarom" de woonzone  (al dan niet bewust) gebruikt wordt als 'overstromingsgebied' hebben we hierdoor nog niet. Er onbreekt dus nog een en ander ... Wij hebben de gemeente opnieuw gewezen op haar plicht tot transparantie ...