Jan C

Bedrijvenzone met gebrekkige riolering

Bij het ontwerp van de riolering van de nieuwe bedrijvenzone hadden de gemeente en het studiebureau enkel aandacht voor de bescherming van de bedrijvenzone. Daarom werden ophogingen doorgevoerd, maar zonder enige aandacht voor

Openbaarheid van bestuur

Wij willen begrijpen waarom de nieuwe terreinen zo aangelgd werden dat wateroverlast zijn weg kan vinden naar de nabijgelegen woonwijk. Volgens de gemeente is dit geen technische 'slordigheid' maar een beleidskeuze ... Om deze

Dialoog ???

Op 1 september hebben we geprobeerd een constructieve dialoog te hebben de technische dienst van het gemeentebestuur en Aquafin. Spijtig genoeg werden onze opmerkingen totaal genegeerd. E.Welvaertstraat De gemeente geeft toe dat