Zwarte Gat

Openbaarheid van bestuur

Wij willen begrijpen waarom de nieuwe terreinen zo aangelgd werden dat wateroverlast zijn weg kan vinden naar de nabijgelegen woonwijk. Volgens de gemeente is dit geen technische 'slordigheid' maar een beleidskeuze ... Om deze

Wat volgt ...

Pas eind augustus mogen we nog eens met de gemeente spreken. Wij hopen dat de verantwoordelijken het dossier vooraf bestudeerd hebben en dat de gemeente met voorstellen komt om het risico te beperken.